Η εταιρεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΚΕ συστάθηκε το 2006, εδρεύει στην Καλλιθέα και ασχολείται με δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα σε όλη την Ελλάδα.
  • Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1801:2008 για όλα τα έργα που εκτελεί.
  • Διαθέτει άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης μονάδος ανακύκλωσης μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επίσης διαθέτει άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
  • Έχει σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ για τη μεταφορά και απόρριψή τους στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής για απορρίμματα που παράγονται και συλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής που είναι μέλη του ΕΔΣΝΑ.
  • Διαθέτει προσωπικό με πιστοποιητικό στην ασφαλή εργασία σε ύψος για εξειδικευμένες κλαδεύσεις μεγάλων δέντρων που χρειάζονται αναρρίχηση..

Η εταιρεία είναι μέλος των ακόλουθων οργανισμών:
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Πολιτική της Εταιρείας:
Κατεβάστε την εταιρική παρουσίαση σε .pdf